SIEA SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRAOperačný program výskum a inovácieMinisterstvo hospodárstva SREurópsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu

Podpora inovácií v spoločnosti ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

 zobraziť viac