Ocenenia

2011

17. Wonderware užívateľská konferencia ČR/SR - 2011, Pantek, Hradec Králové
Wonderware Systémovým integrátorom roku 2011 v SR sa stala firma: ZTS VVÚ KOŠICE, a. s.
Cenu prevzal : Ing. Vojtech Szabó
Zobraziť celý článok

ztsvvu

2006

TECHNOLÓG ROKA SR 2006 za výskum obzvlášť presných pohonov pre nasmerovanie lúča hadrónov na urýchľovači LHC v CERN, Ženeva

- Ing. Dušan Čáni

ztsvvu

2006

Cena podpredsedu vlády SR a ministra školstva za vedu a techniku za rok 2006 v kategórii „OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY do 35 rokov“ za vynikajúce výsledky v oblasti navrhovania riadiacich algoritmov a syntézy progresívnych komunikačných technológií pre on-line diagnostiku robotických systémov

- Ing. Ján Molitoris

ztsvvu

2005

ZLATÁ PLAKETA 2005 pre ZTS VVÚ KOŠICE - CERN, Švajčiarsko
za vynikajúce výsledky v produkcii Robotického zariadenia pre polohovanie kryomagnetov v tuneli urýchľovača v CERNe, Ženeva, Švajčiarsko

ztsvvu

2004

Cena ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2004 v kategórii

„PRESTÍŽNA ORGANIZÁCIA VÝSKUMU A VÝVOJA“ za dlhodobé výsledky vo výskume a vývoji výrobkov ťažkej robotiky a zariadení pre jadrovú energetiku

ztsvvu

2003

Medzinárodný strojársky veľtrh 2003, Nitra

CENA VEĽTRHU za MANIPULÁTOR MT 80 A

ztsvvu